Monument to soldiers of the AK

Pomnik pamięci żołnierzy Armii Krajowej – jest ich wiele w całym świecie. Symbolizują walecznych żołnierzy, którzy oddawali życie by Polska była wolna. Ich dramat polegał na tym, że Związek Radziecki, który przyniósł wyzwolenie okazał się kolejnym, jeszcze większym okupantem. Cześć ich pamięci

National Museum in Kielce

Muzeum Narodowe w Kielcach znajduje się w dawnym barokowym Pałacu Biskupów Krakowskich. To najlepiej zachowana oryginalna wczesnobarokowa rezydencja pałacowa z 1 poł. XVII wieku w Polsce. Budowla powstawała w latach 1637–1641. Wzniesiono ją z inicjatywy kanclerza wielkiego koronnego i biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. Budowę prowadził Tomasz Poncino, a projekt został wykonany prawdopodobnie przez Giovanniego Trevano. W okresie międzywojennym budynek pełnił rolę sztabu legionowego Józefa Piłsudskiego, a potem urzędu wojewódzkiego. Od 1971 r. mieści się tutaj Muzeum Narodowe.

To miejsce warto odwiedzić

Camera Nikon D5100

@smazur-foto