abstrakcja

bełkotliwy, bezładny, chaotyczny, dwuznaczny, kręty, mętnawy, mętny, mglisty, mgławy, nieczytelny, niedostępny, niejasny, niejednoznaczny, niekomunikatywny, nieprzejrzysty, nieprzystępny, niezrozumiały, pogmatwany, pokrętny, powikłany, przyciężkawy, skomplikowany, wieloaspektowy, wielopłaszczyznowy, wielowarstwowy, wielowymiarowy, wieloznaczny, zabagniony, zagmatwany, zawikłany, zawiły, złożony, janusowy, mętniacki, niepojęty, niewyrazisty, niewyraźny, niewytłumaczalny, niewytłumaczony, pytyjski, trudny, fantastyczny, fikcyjny, irracjonalny, irrealny, metafizyczny, nadludzki, nadnaturalny, nadrealny, nadrzeczywisty... czyli 110 twarzy abstrakcji