Blog,  sacrum

Mój blog (43) W ów dzień niewidomi zobaczą

Izajasz niezawodny prorok Adwentu znów przybliża dzień przyjścia Mesjasza. Choć w wielu miejscach Biblii natchnieni autorzy mówią o Dniu Sądu, to nie podają daty tego wydarzenia. Jednak zgodnie przepowiadają, że znaki na ziemi i niebie oznajmiać będą Dzień Ostateczny. Pewnie każdy pamięta, że mówią o trzęsieniach ziemi, kataklizmach, wojnach, prześladowaniach… Izajasz dodaje jeszcze jeden, przyznam się nieznany mi do tej pory znak: W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. Iz 29

A psalmista dodaje:

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać? […]

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących. Ps 27

W aklamacji wyśpiewamy jeszcze:

Oto nasz Pan przyjdzie z mocą
i oświeci oczy sług swoich.

To zaczyna się układać w logiczną całość…

Jakby tego jeszcze było mało ewangelista Mateusz opowiada o historii dwóch niewidomych, którzy zaczepili Jezusa głośno błagając: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!», by cud się mógł zdarzyć Jezus zapytał ich: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Wyznanie wiary w Jezusa i dotknięcie ich oczu spowodowało ich uzdrowienie.

 

Zatem czuwajcie i wierzcie

4 grudnia 2020

Moja pasja do fotografii pojawiła się już w szkole podstawowej. Pierwszą kamerą była Smiena. Potem był Zenit 11 i pierwsze zdjęcia, na które zarobiłem pieniądze. Przed laty trzeba było dużo wysiłku, aby robić zdjęcia, bo mała fotograficzna ciemnia znajdowała się w łazience, a zdjęcia można było robić w nocy, gdy inni spali. Dziś fotografia nie wymaga tyle wysiłku, chyba że trzeba wstać w lecie po 3 nad ranem, aby iść na wschód słońca :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *