krajobrazy,  makro

Such an artist/Taki artysta

Zwykle twórcy nie lubią pokazywać się przy swoich pracach. Ta praca ma pokazać rozmiar i geniusz twórcy. O dawna wiadomo, że pytania: co autor chciał wyrazić, obraża autora. Ten artysta był inny. Dumnie zaprezentował się na pajęczej sieci. Wszyscy natychmiast wiedzieli, co chce wyrazić.

PS
Pajęczyny o wschodzie słońca. piękna rzecz

Usually, creators do not like showing themselves when they work. This work is to show the size and genius of the creator. It has long been known that the questions: what the author wanted to express, offends the author. This artist was different. He proudly presented himself on the spider’s web. Everyone immediately knew what to express.

PS
Cobwebs at sunrise. beautiful thing

 

Moja pasja do fotografii pojawiła się już w szkole podstawowej. Pierwszą kamerą była Smiena. Potem był Zenit 11 i pierwsze zdjęcia, na które zarobiłem pieniądze. Przed laty trzeba było dużo wysiłku, aby robić zdjęcia, bo mała fotograficzna ciemnia znajdowała się w łazience, a zdjęcia można było robić w nocy, gdy inni spali. Dziś fotografia nie wymaga tyle wysiłku, chyba że trzeba wstać w lecie po 3 nad ranem, aby iść na wschód słońca :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *