krajobrazy,  makro

Thistles in the sun

Thistles in the sun to brzmi dumnie – osty w słońcu słabo. Ta tak jak w fotografii. Bez odpowiedniego słońca, byłby to zwykły chwast na polu, do tego zaatakowany przez pająki. Obrzydliwość powiedzą niektóre panie. Ale gdy jest słońce.. to jest Thistles in the sun!

 

Thistles in the sun sounds proud – Osty w słońcu poorly. This is like in photography. Without the right sun, it would be an ordinary weed in the field, attacked by spiders. An abomination will be told by some ladies. But when the sun is .. it is Thistles in the sun!

PS
Wykorzystuj każde warunki do fotografii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.