miasto

The Krzyżtopór Palace in Ujazd

Pałac Krzyżtopór w Ujeździe kiedyś jeden z największych i najwspanialszych pałaców Europy. Miał cztery skrzydła jak cztery pory roku i 365 okien – tyle ile dni w roku. Do dzisiaj istnieją legendy o olbrzymim akwarium czy nowoczesnym jak na XVII wiek systemie ogrzewania pałacu. Warto zobaczyć to miejsce.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.