abstrakcja

Stand on your head

Nie zawsze wiadomo co autor miał na myśli… i po co robić zdjęcia stojąc na głowie???

You do not always know what the author wrote … and why are you photographing yourself on the head?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.