krajobrazy

Loneliness

W tłumie za ciasno, w grupie zbyt głośno, samotnie jeszcze gorzej. Najlepiej we dwoje…

In the crowd too crowded, in the group too loud, alone even worse. The best for two …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.