krajobrazy

Lake in the clouds

Tak chmury nadają zdjęciom wyrazu. Kiedyś myślałem, że chmury przeszkadzają, bo zasłaniają słońce. Dziś wiem, że zdjęcia słońca, albo w pełnym słońcu nie są ciekawe, nawet nie są dobre. Chmury robią klimat – Jezioro w chmurach.

The clouds give the pictures their expression. Once I thought that clouds bother me because they cover the sun. Today I know that the pictures of the sun, or in the full sun are not interesting, they are not even good. Clouds make the climate – Lake in the clouds

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.