• Blog,  sacrum

  MÓJ BLOG 50 Jakim prawem?

  Ile już razy w swoim życiu słyszałem to pytanie: Jakim prawem? Dla obywateli Polski najważniejszym prawem powinna być Konstytucja. I tak mógłbym ten wątek zakończyć, ale… Jeszcze niedawno (a L. Wałęsa dalej) wiele osób ubierało się w koszulki z napisem…

 • Blog,  sacrum

  MÓJ BLOG 49 Jan głos wołającego na pustyni

  «Ja nie jestem Mesjaszem». Mówi w dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel. Nie jestem ani Eliaszem, ani Prorokiem. Kim zatem jest Jan? Ale zacznijmy od Proroka Adwentu. Izajasz konsekwentnie zapowiada Mesjasza i jego posłannictwo: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie…

 • Blog,  sacrum

  MÓJ BLOG 48 On się nie męczy

  Izajasz to mój najlepszy tekściarz w tym adwencie. Tym razem, jego słowa wbijają w fotel, albo krzesło, albo ławkę kościelną: „Pan – to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona. On…

 • Blog,  sacrum

  MÓJ BLOG 47 Niepokalana

  „Dlaczego to uczyniłaś?” – pyta Bóg w raju Ewę, matkę ludzi. Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał…

 • Blog,  sacrum

  Mój blog (46) Moc Mesjasza

  7 grudnia we wspomnienie św. Ambrożego (tego od pszczół) rozpocznę moją zadumę od pieśni psalmisty. „Łaska i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba”. (Ps 85) Kiedy ten…

 • Blog,  sacrum

  Mój blog (45) Jan od dróg

  To już druga niedziela adwentu. Zdecydowanie drogowa. Na początek niezawodny Izajasz, który konsekwentnie mówi o bliskim Dniu Mesjasza. Głos się rozlega: «Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie…

 • Blog,  sacrum

  Mój blog (44) Czas na żniwa

  To pierwsza sobota adwentu i na początek słowa Izajasza: Choćby ci Pan dał chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, a oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: «To…

 • Blog,  sacrum

  Mój blog (43) W ów dzień niewidomi zobaczą

  Izajasz niezawodny prorok Adwentu znów przybliża dzień przyjścia Mesjasza. Choć w wielu miejscach Biblii natchnieni autorzy mówią o Dniu Sądu, to nie podają daty tego wydarzenia. Jednak zgodnie przepowiadają, że znaki na ziemi i niebie oznajmiać będą Dzień Ostateczny. Pewnie…

 • Blog,  sacrum

  Mój blog (42) Panie, Panie

  (zdjęcie z internetu)   Czwartek, prawie piątek, pierwszy piątek niebawem. Niebawem też koniec roku – tego 2020. Zapamiętamy go na długo. Kataklizmy, wojny, pandemie. Strach przed drugim człowiekiem… Niebawem nowy 2021 rok. Czy już się trzeba bać? Można, ale niezawodny,…